in

30 magyar közmondás és szólás

Közmondások és szólások

Mik a közmondások?

A közmondások sok évszázados tapasztalatokat fogalmaznak meg, örök igazságokat és ezért tanító jellegük van.
A szólásoknak nincs tanító jellege, csak gyakran használt szófordulatok.

„A közmondás rövid és velős, könnyen érthető mondás, mely közönségesen a mindennapi élet valamely tapasztalati vagy gyakorlati szabályát, erkölcsi elveket, vagy bölcselmi szabályokat tartalmaz, mely a nép ajkáról szállván el, az irodalomban is megtartja népies formáját. Más szóval: a közmondások oly szólásmódok, melyek a józan ész alapigazságait, az apák tapasztalatait a népnél örökölt formában, velős szavakban adják át az utókor fiainak s igy szájról-szájra élnek és közkeletnek örvendenek. Tehát a közmondás valamely általános tapasztalaton alapuló igazságnak rövid alakban való kifejezése és mintegy leszürődése azon ősrégi tapasztalatoknak, melyek évszázadokon keresztül a gyakorlati életben megdönthetlen igazságnak bizonyultak be.
(…)
Általában a közmondás haszna abban nyilvánul, hogy az élczet táplálja, az értelmet gyakorolja, az itélő tehetséget élesiti, a kedélyt nemesbiti, a képzeletet foglalkoztatja s az elmeélt gyönyörködteti. Bennük oly anyagot találunk, mely friss, életteljes tartalmat, egyáltalában semmi nehézséget sem okozó alakban nyujt és az életben igen-igen sokféle alkalmakkor használható.
Mint »utczai bölcseség« oktatást ad a világ és az élet sokféle viszonyairól; ildom- és erkölcsi szabályokat nyujt; gazdagitja az önismeretet, utal a cselekedetek valószinü és szükséges következéseire, ad jó tanácsokat, int, fed, dorgál, dicsér stb… és mind ez a legegyszerübb s valóban a legmegkedveltebb módon történik.”

Sirisaka Andor: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE

1.

Aki á-t mond, mondjon bé-t is.

2.

Gyakorlat teszi a mestert.

3.

Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.

4.

Kéz kezet mos.

5.

Ez az egyed Taigetosz pozitív,

6.

Ma nekem, holnap neked.

7.

Három napig dínomdánom, holtig való szánom bánom.

8.

Nem vagy csúnya, csak nagyon érdekes az arcod.

9.

Kutyából nem lesz szalonna.

10.

Nem mind arany, ami fénylik.

11.

Olcsó húsnak híg a leve.

12.

Jó az öreg a háznál.

13.

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.

14.

Annyi esze van, mint egy marék lepkének.

15.

Amit jókedvvel teszel, nem esik nehezedre.

16.

Mindennek megvan a maga ideje.

17.

Lefejellek, mint vasorrú bába a mágnesasztalt.

18.

A vér nem válik vízzé.

19.

Kifogja a szelet a vitorlájából.

20.

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

21.

Isten nem ver bottal.

22.

Tartozott az ördögnek egy úttal.

23.

A harag rossz tanácsadó.

24.

Nesze semmi, fogd meg jól.

25.

A baj nem jár egyedül

26.

27.

Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér.

28.

Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.

29.

Hiányoztál, mint tanyára a villany!

30.

Ebül szerzett vagyon ebül vész el.

Hogy tetszett? Köszönjük, ha értékelsz!